Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 -30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 31/12/2015

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Α.Φ.Μ.:094256202
Γ.Ε.ΜΗ.:038294705000
Μ.Α.Ε.:19904/62/Β/89/0180
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
Τηλέφωνο:2310546745